Als verzekeraar bent u volgens de wet geen belanghebbende. Als door uw melding een uitkering aangepast wordt, dan ontvangt de werkgever daar bericht over als hij daar volgens de wet belang bij heeft.

Als verzekeraar legt u in het contract met de cliënt vast welke informatie hij aan u geeft. UWV heeft daarin geen rol. UWV mag geen gegevens aan u geven, bijvoorbeeld over het aantal vangnetters in dienst bij uw cliënt. Denkt u dat uw cliënt, de eigenrisicodragende werkgever, zich niet aan de afspraken met u houdt? Dan kunt u de middelen uit uw polisvoorwaarden inzetten.