Stuur een brief met uw verzoek naar:
UWV
Juridisch Kenniscentrum (JKC)
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Schrijf in ieder geval in het verzoek:

  • Een omschrijving van de onjuiste beslissing van UWV (stuur een kopie mee van die beslissing). Of een omschrijving van iets dat een medewerker van UWV heeft gedaan of juist niet heeft gedaan.
  • Welke schade u heeft en hoe groot deze schade is. Stuur nota’s of andere bewijsstukken mee.

U krijgt een ontvangstbevestiging van ons.