Wij nemen geen beslissing over een verzoek om schadevergoeding voor iets dat wij hebben gedaan of niet hebben gedaan. Alleen de burgerlijk rechter mag UWV in dit geval namelijk veroordelen tot een schadevergoeding. U moet ons dan eerst schriftelijk aansprakelijk stellen. Daarop geven wij een reactie. Komen we er niet uit, dan kunt u UWV dagvaarden.

Is de gevraagde schadevergoeding lager dan € 25.000? Dan neemt de kantonrechter een beslissing. U heeft dan geen advocaat nodig, maar dat mag wel. Is de gevraagde schadevergoeding hoger dan € 25.000? Dan oordeelt de sector civiel van de rechtbank. U heeft dan wel een advocaat nodig.