Soms is het mogelijk de bezwaarprocedure over te slaan en meteen beroep aan te tekenen. Dat is mogelijk als u al uitgebreid contact met ons heeft gehad en het duidelijk is dat wij het niet eens worden met elkaar. Wij moeten er dan wel akkoord mee gaan dat u rechtstreeks in beroep gaat.

Voorwaarden voor rechtstreeks beroep

U schrijft een bezwaarschrift en stuurt dit naar UWV. Als wij akkoord gaan met rechtstreeks beroep, dan sturen wij het door naar de rechter. Alleen als de rechter vindt dat de bezwaarprocedure ten onrechte wordt overgeslagen, kan hij uw zaak weer naar ons terugsturen. Als de rechter wel akkoord gaat met het rechtstreekse beroep, volgt de beroepsprocedure.

Wanneer is rechtstreeks in beroep gaan nuttig? Als er al een beroepsprocedure loopt over een eerder besluit, dat veel te maken heeft met het nieuwe besluit.

Soms kunt u niet rechtstreeks in beroep gaan. Bijvoorbeeld als er meer partijen zijn die bezwaar hebben ingesteld, en als die andere partijen de bezwaarprocedure willen volgen.