Om in beroep te gaan moet u een beroepschrift sturen naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Het adres vindt u in de brief met de beslissing over uw bezwaar. U kunt dit ook digitaal doen. Om digitaal in beroep te gaan, heeft u een DigiD nodig.

Verweerschrift door UWV

Als u een beroepschrift indient, vraagt de rechtbank aan UWV om een reactie. Wij schrijven dan een verweerschrift. Ook sturen wij alle stukken op die de rechter nodig heeft. Heeft de rechter nog meer informatie nodig? Dan kan hij schriftelijk vragen stellen aan u en ons.

Zitting

Voordat de rechter een beslissing neemt, vindt er meestal een zitting plaats. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Ook de andere partij of partijen, zoals UWV, krijgen een uitnodiging. Een zitting vindt plaats bij de rechtbank. Alle partijen mogen het woord voeren. U kunt dat zelf doen of u kunt een advocaat of andere deskundige namens u het woord laten voeren. De rechter doet schriftelijk uitspraak.