Beroep aantekenen

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van UWV. In beroep gaan is niet gratis.

Beroep aantekenen tegen de beslissing

Om in beroep te gaan moet u een beroepschrift sturen naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Het adres vindt u in de beslissing op uw bezwaar. Kijk voor meer informatie op De Rechtspraak. Daar vindt u onder andere een voorbeeld van een beroepszaak.

Als u een beroepschrift indient, vraagt de rechtbank aan UWV om een reactie. Wij schrijven dan een verweerschrift. Ook sturen wij alle stukken op die de rechter nodig heeft. Als de rechter nog meer informatie nodig heeft, kan hij schriftelijk vragen stellen aan u en ons.

Voordat de rechter een beslissing neemt, vindt er meestal een zitting plaats. Tijdens die zitting kan iemand van UWV of uzelf de zaak toelichten. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Op deze zitting kunt u zelf het woord voeren of dat namens u laten doen door een advocaat of andere deskundige. De rechter doet schriftelijk uitspraak.

Kosten

In beroep gaan bij de rechtbank is niet gratis. De griffierechten voor bedrijven bedragen ongeveer € 288. Deze kunt u terugkrijgen als de rechter u gedeeltelijk of geheel gelijk geeft. De rechter bepaalt ook of u recht heeft op vergoeding van andere kosten. Bijvoorbeeld reiskosten of kosten van rechtsbijstand. Wilt u een schadevergoeding eisen? Dan moet u dit tijdens de beroepsprocedure laten weten.

Rechtstreeks in beroep

Soms is het mogelijk de bezwaarprocedure over te slaan en meteen beroep aan te tekenen. Dat is mogelijk in de volgende situatie. U heeft al uitgebreid contact met ons gehad en het is duidelijk dat wij het niet eens met elkaar worden. Wij moeten er dan wel akkoord mee gaan dat u rechtstreeks in beroep gaat.

U schrijft vervolgens een bezwaarschrift en stuurt dit naar UWV. Wij sturen dat door naar de rechter. Vindt de rechter het niet terecht dat de bezwaarprocedure wordt overgeslagen? Dan kan hij uw zaak weer naar ons terugsturen. Gaat de rechter akkoord met het rechtstreekse beroep? Dan volgt de beroepsprocedure.

Rechtstreeks in beroep gaan kan zinvol zijn. Met name als er al een beroepsprocedure loopt over een eerder besluit, dat veel te maken heeft met het nieuwe besluit.

In bepaalde situatie kunt u niet rechtstreeks in beroep gaan. Bijvoorbeeld als:

  • u bezwaar maakt tegen het uitblijven van een besluit;
  • er meer partijen zijn die bezwaar hebben ingesteld en die andere partijen de bezwaarprocedure willen volgen.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten