Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A

U wilt een ontslagaanvraag indienen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren:

  • Deel A: gegevens werkgever;
  • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt;
  • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag.

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig. Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Voorlopige aanvraag

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? In deel A van het formulier kunt u aangeven dat u hiervoor uitstel wilt. Stuur dan alleen deel A volledig ingevuld naar ons op. En stuur als bijlage een lijst mee met daarop de naam, het adres en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.

Voordat u begint

Vraagt u een tegemoetkoming NOW aan voor de derde aanvraagperiode? Dan heeft u bij de aanvraag bedrijfseconomisch ontslag de volgende inspanningsplicht: u moet uw werknemers begeleiden naar ander werk. Bel hiervoor met UWV Telefoon NOW. U vindt het nummer op Klantenservice Werkgevers. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag kunt doen voor de tegemoetkoming voor de derde periode.

Vraagt u een ontslagvergunning aan en doet u geen melding bij UWV? Dan verlagen wij uw definitieve tegemoetkoming met 5%. Lees meer over de derde aanvraagperiode NOW.

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

  • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
  • Na 15 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
  • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A

Let op: heeft u formulier A ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten