Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A

U wilt een ontslagaanvraag indienen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren:

  • Deel A: gegevens werkgever
  • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt
  • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig. Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Voorlopige aanvraag

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? In deel A van het formulier kunt u aangeven dat u hiervoor uitstel wilt. Stuur dan alleen deel A volledig ingevuld naar ons op. En stuur als bijlage een lijst mee met daarop de naam, het adres en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Let op: Formulier A is gewijzigd. U krijgt nu vragen over collectief ontslag en medezeggenschap die eerst in formulier C stonden. Deze wijziging is nog niet opgenomen in bovenstaande documenten.

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

  • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
  • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
  • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A

Let op: Heeft u formulier A ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten