Soms is een beslissing van UWV nodig. U vraagt ons om een beslissing in de volgende situaties:

  • U beÃĢindigt de uitkering (zonder dat sprake is van spontaan herstel).
  • De werknemer vraagt zelf om een beslissing.
  • Er is geen recht op een Ziektewet-uitkering.
  • De werknemer is beter verklaard door de bedrijfsarts.
  • U betaalt een overlijdensuitkering.
  • De Ziektewet-uitkering wordt geschorst.
  • U kent de uitkering toe nadat u die eerder heeft afgewezen.
  • U geeft een voorschot op de uitkering.
  • U wilt een maatregel opleggen waardoor de Ziektewet-uitkering gedeeltelijk wordt geweigerd.
  • De hoogte en duur van de Ziektewet-uitkering wijzigt.

Voor de beslissing gaan wij uit van de informatie die u ons geeft. Om een beslissing aan te vragen gebruikt u het formulier 'Verzoek om een beslissing over de Ziektewet-uitkering'. Als u een verzoek doet voor een beslissing, sturen wij u deze binnen 2 weken per post. Uw werknemer kan bij UWV bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing.

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

Te veel Ziektewet-uitkering betaald?

Heeft u aan uw (ex-)werknemer te veel Ziektewet-uitkering betaald? Dan kunt u met het formulier 'Verzoek terugvordering te veel betaalde Ziektewet-uitkering' het te veel betaalde bedrag terugkrijgen. Wij zorgen er dan voor dat uw (ex-)werknemer het bedrag terugbetaalt.

Verzoeken terugvordering teveel betaalde Ziektewet-uitkering

Beslissing na Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Als uw (ex-)werknemer bijna 1 jaar ziek is, voert UWV de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling uit. U hoeft de beoordeling niet bij ons aan te vragen, omdat wij uw (ex-)werknemer zelf oproepen. Wij sturen u en uw (ex-)werknemer een beslissing over deze beoordeling. Daarin staat wat het gevolg is voor de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer.

Toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar aanvragen

Krijgt uw (ex-)werknemer na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling nog steeds een Ziektewet-uitkering? En vindt uw bedrijfsarts of arbodienst dat zijn gezondheid verbeterd is na die Eerstejaars Ziektewet-beoordeling? Dan kunt u een 'Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar' aanvragen.

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar