Als u eigenrisicodrager bent, betaalt UWV niet mee aan de re-integratie. U moet er samen met uw werknemer voor zorgen dat hij weer aan de slag kan. Ook als de werknemer niet meer bij u in dienst is en zijn dienstverband eindigde terwijl hij ziek was. Leg de afspraken daarover vast in het Plan van aanpak, een onderdeel van het re-integratieverslag. 

Is uw werknemer langdurig ziek? En wil hij een WIA-uitkering aanvragen? Stuur het re-integratieverslag dan naar UWV als de WIA-aanvraagperiode (na ongeveer 87 weken ziekte) bijna ingaat. Wij beoordelen met het re-integratieverslag of u voldoende heeft gedaan aan zijn re-integratie.