De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

De Ziektewet-uitkering loopt door

De reden dat de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer doorloopt, is dat hij minder dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Of omdat hij geen mogelijkheden heeft om te werken.

Verandert de Ziektewet-uitkering?

U moet de Ziektewet-uitkering nog maximaal 1 jaar doorbetalen. De hoogte van de uitkering blijft gelijk.

Als de gezondheid van uw (ex-)werknemer verbetert

Is de gezondheid van uw (ex-)werknemer na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling verbeterd? Dan kunt u UWV vragen om een Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar uit te voeren. Gebruik hiervoor het formulier 'Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar'. Wij beoordelen dan of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Let op: stuur het formulier alleen op als uw bedrijfsarts of arbodienst vindt dat de belastbaarheid van uw (ex-)werknemer is verbeterd na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

Kan uw werknemer zijn werk weer volledig hervatten? Meld hem dan beter met het formulier 'Hersteldmelding bij volledig hervatten eigen werk ERD'.

Hersteldmelding (ex-)werknemer eigenrisicodrager Ziektewet