De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Beslissing over de Ziektewet-uitkering

Uiterlijk in de 52e week dat uw (ex-)werknemer ziek is, krijgt hij een brief met een beslissing over de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. U krijgt een kopie van deze brief. In deze beslissing staat of u de Ziektewet-uitkering moet beƫindigen of dat de uitkering nog maximaal 1 jaar duurt.

Is de beoordeling later geweest? Dan krijgt uw (ex-)werknemer de beslissing ook later.

Wanneer moet ik de Ziektewet-uitkering beƫindigen?

U moet de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer stoppen als hij meer dan 65% kan verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen. U stopt de uitkering 1 maand nadat hij een 1 jaar ziek is geweest. In de beslissing staat wanneer u de uitkering moet stoppen.

Heeft uw (ex-)werknemer de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later gekregen? En kan hij meer dan 65% verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen? Dan stopt u de uitkering 1 maand nadat hij de beslissing heeft gekregen.

Niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken. In de brief met de beslissing staat hoe dat u dat doet.