Vanaf het moment dat u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, voert u voor uw (ex-)werknemers die onder het eigenrisicodragerschap vallen, de Ziektewet uit. Dit geldt voor de werknemers die ziek worden op of na de datum dat het eigenrisicodragerschap ingaat. De werknemers die ziek werden vóór het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet inging, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager.