Voor wie word ik eigenrisicodrager Ziektewet?

U wordt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor werknemers:

  • zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden;
  • met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst die bij u in dienst waren en van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte.

Voor wie bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Soms betaalt UWV de Ziektewet-uitkering, ook als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Het gaat dan om werknemers:

  • die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
  • die geboren zijn voor 8 juli 1954, vanuit de WW bij u in dienst zijn gekomen, minstens 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen en niet langer dan 5 jaar in dienst zijn. Deze groep valt onder de Compensatieregeling oudere werknemers;
  • die een langdurige ziekte of handicap hebben (werknemers met een no-riskpolis). Als u deze werknemers bij UWV ziek meldt, heeft u een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.