U wordt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet:

  • Voor werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs.
  • Voor werknemers die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden.
  • Voor werknemers met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst die bij u in dienst waren en van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte.

Voor wie bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Soms betaalt UWV de Ziektewet-uitkering, ook als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Het gaat dan:

  • Om werknemers die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
  • Om werknemers waarvan hun dienstverband begonnen is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020. Zij zijn geboren voor 1 januari 1962 en kwamen vanuit de WW bij u in dienst. Zij ontvingen langer dan 52 weken een WW-uitkering en waren op de eerste ziektedag niet langer dan 5 jaar in dienst. Ook deze groep valt onder de Compensatieregeling oudere werknemers;
  • Om werknemers die een langdurige ziekte of handicap hebben (werknemers met een no-riskpolis). Als u deze werknemers bij UWV ziek meldt, heeft u een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.