Als eigenrisicodrager regelt u zelf dat u de kennis in huis heeft om de Ziektewet uit te voeren, of u koopt deze in. U beoordeelt of (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt bij ziekte recht hebben op een uitkering, hoelang ze recht hebben op een uitkering en hoe hoog die is.

Voor de (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt:

UWV controleert of u deze taken goed uitvoert. Als u deze niet goed uitvoert, kan dit er toe leiden dat UWV de werkzaamheden van u overneemt. Wij brengen de kosten daarvan bij u in rekening. Overigens kunt u een deel van de taken ook als dienst bij UWV inkopen.

Uitvoering Ziektewet inkopen bij een andere organisatie

Als eigenrisicodrager Ziektewet kunt u de uitvoering van de Ziektewet overdragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld aan een administratiekantoor. U bent dan wel nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering.