U draagt niet altijd het risico van de WGA-uitkering. En soms draagt u het eigen risico voor een deel. Hieronder ziet u per situatie of u een risico loopt en voor welk deel.

Meer dan 1 werkgever

Heeft uw (ex-)werknemer op de eerste ziektedag meer dan 1 werkgever? Dan draagt u alleen het risico voor het deel van de WGA-uitkering die uw (ex-)werknemer krijgt voor het werk bij uw bedrijf.

Bedrijf overgenomen

Stel dat u nog geen eigenrisicodrager was. En u nam op dat moment gedeeltelijk een bedrijf over dat óók nog geen eigenrisicodrager was. In dat geval draagt u een deel van het risico van de WGA-uitkeringen van het andere bedrijf. U betaalt op basis van uw aandeel in de loonsom.

Uw (ex-)werknemer was al arbeidsongeschikt

Meestal zit er tijd tussen het moment dat u iemand aanneemt en het moment waarop hij echt voor u aan de slag gaat. Als iemand in die periode ziek wordt en uiteindelijk een WIA-uitkering krijgt, komt de uitkering niet voor uw rekening.

Neemt u een werknemer in dienst die al gedeeltelijk arbeidsongeschikt is? Ook dan komt een eventuele uitkering niet voor uw rekening.

Uw (ex-)werknemer krijgt een Ziektewet-uitkering

Heeft uw (ex-)werknemer recht op een Ziektewet-uitkering? Dan draagt u geen eigen risico als hij eventueel een WGA-uitkering krijgt.

Uw (ex-)werknemer heeft een WAZ- of Wajong-uitkering

Krijgt uw werknemer al een WAZ- of Wajong-uitkering? Dan komt een eventuele WGA-uitkering niet voor uw rekening.