Uw (ex-)werknemer en u zijn beiden verplicht om aan de re-integratie te werken. Lukt het niet met de re-integratie van uw (ex-)werknemer? Vraag dan advies bij uw bedrijfsarts, arbodienst of re-integratiebedrijf. Of roep de hulp in van een bemiddelaar, branchevereniging of administratiekantoor. Komt u er samen toch niet uit? Dan kunt u UWV vragen om een onafhankelijk deskundigendoordeel.

U kunt een deskundigenoordeel aanvragen bij de volgende vragen:

  • Kan mijn werknemer op een bepaalde datum het eigen werk weer volledig doen (zonder aanpassing van zijn taken en uren)?
  • Is het aangepaste eigen of andere werk dat mijn werknemer binnen of buiten het bedrijf moet of wil doen passend?
  • Heeft mijn werknemer genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan?
  • Heb ik genoeg gedaan om mijn werknemer aan het werk te helpen?

U kunt ook een deskundigenoordeel aanvragen als u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer wilt bespreken.

Het doel van een deskundigenoordeel is dat u en uw werknemer samen weer verder kunnen werken aan de re-integratie. Het is geen bindend advies met verplichtingen. Het oordeel is ook geen beslissing. U kunt er daarom geen bezwaar tegen maken.

Let op: Wij krijgen meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan wij nu aankunnen. Daarom kan het langer duren voordat we uw aanvraag behandelen. Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u. En bespreken dan samen of we u op een andere manier kunnen helpen. Kan dat niet, dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Het kan dan wel langer duren voordat u een deskundigenoordeel ontvangt.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Uw werknemer geeft wijzigingen in zijn situatie door

Uw (ex-)werknemer moet het aan ons doorgeven als er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld:

  • veranderingen in zijn gezondheid
  • veranderingen in zijn inkomsten
  • veranderingen in het re-integratietraject
  • veranderingen in het aantal uren dat uw (ex-)werknemer werkt
  • een verhuizing

Uw (ex-)werknemer is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige van UWV. Als er iets verandert in de uitkering van uw (ex)werknemer, laten wij dit u weten.