U gaat zelf na of uw (ex-)werknemer er alles aan doet om passend werk te vinden. Doet hij dat niet, dan mag u voor bepaalde tijd de uitkering geheel of gedeeltelijk stopzetten of korten. U bent verplicht om UWV hierover te informeren.

Voorwaarden om WGA-uitkering tijdelijk te stoppen

U mag niet zomaar de uitkering van uw (ex-)werknemer stoppen of korten. U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het besluit mag alleen worden genomen door een functionaris die objectief de situatie kan beoordelen.
 • U moet het besluit onderbouwen en schriftelijk aan uw (ex-)werknemer meedelen.
 • Uw (ex-)werknemer moet de gelegenheid krijgen om bezwaar te maken tegen het besluit. U moet zorgen dat: 
  • zijn bezwaar in behandeling wordt genomen;
  • uw (ex-)werknemer wordt gehoord;
  • er een beslissing wordt genomen op het bezwaar.
   De bezwaarprocedure moet worden georganiseerd door een onafhankelijke afdeling of persoon.
 • Uw (ex-)werknemer moet een klacht kunnen indienen, er moet dus in uw bedrijf een klachtenprocedure zijn.
 • U moet uw (ex-)werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op uw besluit.

Het is mogelijk dat uw (ex-)werknemer in beroep gaat tegen de beslissing op zijn bezwaar. U moet dan een verweerschrift opstellen en u zonodig op de rechtszitting laten vertegenwoordigen.