Gaat uw ex-werknemer met een WGA-uitkering in het buitenland wonen? Maak dan vooraf afspraken. U kunt uw ex-werknemer op zijn rechten en plichten wijzen: 

  • Uw ex-werknemer moet zijn vertrek melden bij UWV. 
  • Als er veranderingen zijn in zijn gezondheid, moet hij dat aan UWV doorgeven. 
  • U mag van uw werknemer verwachten dat hij in het buitenland werkt aan zijn herstel en dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden.
  • UWV mag om redenen van privacy de gegevens van uw ex-werknemer niet aan u doorgeven. 

Naar welke landen mag de ex-werknemer zijn WGA-uitkering meenemen?

Uw ex-werknemer mag zijn uitkering meenemen naar landen binnen de EU/EER. En naar landen waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft, waarin handhavingsbepalingen zijn opgenomen.

Herbeoordeling

Een herbeoordeling vindt in principe plaats in het land waar de ex-werknemer woont. Maar UWV kan de ex-werknemer ook oproepen om voor de herbeoordeling naar Nederland te komen.