Als eigenrisicodrager werkt u ook tijdens de WGA-periode verder aan de re-integratie van uw (ex-)werknemer. U maakt afspraken over wat u beiden gaat doen en wat het doel is, bijvoorbeeld:

  • Uw (ex-)werknemer gaat steeds meer uren werken.
  • Uw (ex-)werknemer ander gaat werk doen binnen uw bedrijf.
  • Uw (ex-)werknemer gaat werk zoeken bij een andere werkgever.

Kosten re-integratie

Gaat uw (ex-)werknemer een opleiding of cursus doen? Of schakelt u een re-integratiebedrijf in? Dan betaalt u de kosten. Sommige kosten vergoedt UWV, zoals kosten voor het aanpassen van de werkplek.

Ook bij ontslag verantwoordelijk voor re-integratie

Als u uw werknemer ontslagen heeft, blijft u risicodrager. U blijft dus verantwoordelijk voor de re-integratie. En betaalt de kosten hiervan.

Gegevens opvragen gaat via uw werknemer

Wilt u weten welke afspraken uw (ex-)werknemer met UWV heeft gemaakt over de re-integratie? Of heeft u andere gegevens nodig? Overleg dit dan met uw (ex-)werknemer. Die heeft de meeste gegevens zelf. Of kan ze opvragen bij UWV. Uw (ex-)werknemer bepaalt of die de gegevens aan u wil doorgeven. Om reden van privacy mag UWV dat niet.