Re-integratie tijdens de WGA-periode

Als eigenrisicodrager werkt u ook tijdens de WGA-periode verder aan de re-integratie van uw (ex-)werknemer. U maakt samen afspraken over wat u beiden gaat doen en wat het doel is. Bijvoorbeeld dat:

  • uw (ex-)werknemer steeds meer uren gaat werken;
  • hij ander werk gaat doen binnen uw bedrijf;
  • hij werk gaat zoeken bij een andere werkgever.

Kosten re-integratie

Gaat uw (ex-)werknemer een opleiding of cursus doen, of schakelt u een re-integratiebedrijf in? Dan betaalt u zelf de kosten. Sommige kosten vergoedt UWV, zoals kosten voor het aanpassen van de werkplek.

Ook bij ontslag verantwoordelijk voor re-integratie

Als u uw werknemer ontslagen heeft, blijft u risicodrager voor hem. U blijft dus verantwoordelijk voor zijn re-integratie en u betaalt de kosten hiervan.

Gegevens opvragen gaat via uw werknemer

Wilt u weten welke afspraken uw (ex-)werknemer met UWV heeft gemaakt over zijn re-integratie? Of heeft u andere gegevens nodig? Overleg dit dan met uw (ex-)werknemer. Hij heeft de meeste gegevens zelf. Of hij kan ze opvragen bij UWV. Uw (ex-)werknemer geeft zélf deze gegevens door aan u, als hij dat wil. Om reden van privacy mag UWV u hierover niet informeren.