Overzicht brochures

Uw keuze:

Alle brochures voor werkgevers op onderwerp.

Eigenrisicodrager

Checklist Eigen risico dragen

Checklist Eigen risico dragen

Checklist Eigen risico dragen (pdf, 514 kB)

Werkwijzer ‘Artikel 72a WW’

Een werkwijzer voor werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs.

Werkwijzer ‘Artikel 72a WW’ (pdf, 1 MB)

Matrix ‘Handhaving en sanctionering’

De matrix helpt werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs om vast te stellen of er sprake is van verwijtbaar gedrag van een (ex-)werknemer. UWV heeft samen met een aantal overheidswerkgevers praktische (re-integratie) situaties beschreven. Bij elke situatie wordt aangegeven of het wel of geen zin heeft om een melding verwijtbaar gedrag te doen.

Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ (pdf, 585 kB)

Loondoorbetaling

Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter

De Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter is een hulpmiddel voor werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. In dit document staat kort uitgelegd wat u moet doen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Vanaf de eerste ziektedag tot aan het moment dat de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen.

Er staat in wat uw taken zijn bij een kortdurende ziekte. Maar ook wat u moet doen als uw werknemer na langere arbeidsongeschiktheid moet re-integreren.

Bekijk de Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter (pdf, 319 kB)

De Quick start is geen vervanging voor de Werkwijzer Poortwachter. Daarin vindt u uitgebreidere informatie.

Bekijk het addendum Poortwachter COVID-19

Bekijk de Werkwijzer Poortwachter (pdf, 495 kB)

Let op: De Werkwijzer Poortwachter wordt vernieuwd. De huidige werkwijzer passen wij daarom niet meer aan. Maar u kunt deze nog wel gebruiken. Veranderingen die voor u belangrijk zijn om te weten, leest u hieronder.

Veranderingen die niet in de huidige werkwijzer staan

Loon doorbetalen bij ziekte van uitzendkrachten met uitzendbeding

Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen

Subsidie via UWV

Beleidsregel UWV Protocol Interne jobcoach 2019

Beleidsregel UWV Protocol Interne jobcoach 2019

Beleidsregel UWV Protocol Interne jobcoach 2019 (pdf, 1 MB) Normbedragen

De normbedragen voor onder andere Interne jobcoaching vindt u op het overzicht Normbedragen voorzieningen.

Werkvergunning

Factsheet Aanbod

Een factsheet voor werkgevers voor het aanvragen van een werkvergunning en aanbod van personeel.

Factsheet Aanbod (pdf, 286 kB)

Factsheet Vacaturemelding

Een factsheet voor werkgevers voor het aanvragen van een werkvergunning en de vacaturemelding.

Factsheet Vacaturemelding (pdf, 207 kB)

Factsheet Werving

Een factsheet voor werkgevers voor het aanvragen van een werkvergunning en werving van personeel.

Factsheet Werving (pdf, 187 kB)
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten