Overzicht brochures

Uw keuze:

Alle brochures voor werkgevers op onderwerp.

Eigenrisicodrager

Loondoorbetaling

Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

Bekijk de werkwijzer Poortwachter (pdf, 585 kB)

Subsidie via UWV

Beleidsregel UWV Protocol interne jobcoach 2015

Beleidsregel UWV Protocol interne jobcoach 2015

Beleidsregel UWV Protocol interne jobcoach 2015 (pdf, 1 MB)

De normbedragen voor onder andere Interne jobcoaching  vindt u op het overzicht Normbedragen voorzieningen (pdf, 72 kB).

Normbedragen voorzieningen

UWV vergoedt voorzieningen voor mensen die volgens ons een structureel functionele beperking hebben. Deze flyer geeft u informatie over de verschillende voorzieningen en de hoogte van de vergoedingen door UWV.

Normbedragen voorzieningen (pdf, 72 kB)
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten