Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg). Het bedrag van de tegemoetkoming in 2021 is € 183,61 netto. De tegemoetkoming is bedoeld voor:

  • Werknemers met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering.
  • Werknemers die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn.
  • Werknemers die recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren.

Als uw werknemer een tegemoetkoming kan krijgen, dan ontvangt hij deze altijd rechtstreeks van UWV. Dit geldt ook voor werknemers die hun uitkering wel via u als werkgever ontvangen.

Kijk voor meer informatie op Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.