In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg). Het bedrag van de tegemoetkoming in 2024 is € 197,72 netto. Uw werknemer ontvangt deze in 1 van de volgende situaties:

  • Uw werknemer heeft op 1 juli recht op een WAO-, WIA- of WAZ-uitkering. Daarnaast moet die minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.
  • Uw werknemer heeft op 1 juli recht op een Wajong-uitkering.

Als uw werknemer een tegemoetkoming kan krijgen, dan ontvangt hij deze altijd rechtstreeks van UWV. Dit geldt ook voor werknemers die hun uitkering wel via u als werkgever ontvangen. Kijk voor meer informatie op Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.