Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon € 274,44
Maximummaandloon € 5.969,07

Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. De hoogte van het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.

Het maximumdagloon berekent u door het maximummaandloon te delen door 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).