Omschrijving Bedrag
De bijdrage van werkgever aan een deskundigenoordeel van een arts of arbeidsdeskundige. € 400