Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo zijn er duidelijke afspraken welke medewerkers uw gegevens kunnen bekijken. Ook zijn onze systemen met medische gegevens extra beveiligd. Natuurlijk houden wij ons aan de privacywetgeving (AVG) als wij met uw gegevens werken. Onze functionaris gegevensbescherming controleert nog eens extra of deze regels goed worden uitgevoerd.

Hoelang we uw gegevens bewaren verschilt. Hierbij houden we ons aan de richtlijnen van de Archiefwet.