Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo zijn er duidelijke afspraken welke medewerkers uw gegevens kunnen bekijken. Ook houden we ons aan de privacywetgeving (AVG) als wij met uw gegevens werken. Onze functionaris gegevensbescherming controleert nog eens extra of deze regels goed worden uitgevoerd.