Bevalt u voordat uw zwangerschaps- en bevallingsverlof is begonnen? Dan begint uw verlof eerder. U krijgt van ons een beslissing waarin de definitieve begin- en einddatum van uw zwangerschaps- en bevallingsverlof staat. Deze beslissing ontvangt u via Mijn UWV op uwv.nl.

Voorbeeld:
U bevalt 8 weken voor de uitgerekende datum, dus nog voordat het zwangerschapsverlof is begonnen. Dan begint uw verlof op de dag na uw bevalling en duurt in totaal 16 weken.