Wij betalen uw zwangerschapsuitkering per week. U ontvangt dus zolang de uitkering duurt, wekelijks een betaling van ons. U ziet op Mijn UWV de datum waarop wij uw vorige uitkering hebben overgemaakt en de datum waarop wij de volgende uitkering overmaken.

Een baan naast uw uitkering

Heeft u naast uw uitkering ook een baan? Dan krijgt u voor dit gedeelte ook een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Meestal maken wij deze uitkering eens per 4 weken over aan uw werkgever die dit aan u doorbetaalt. De 2 uitkeringen kunnen samen niet hoger zijn dan het maximumdagloon.