Bent u nog ziek voordat uw verlof ingaat? Dan loopt uw Ziektewet-uitkering gewoon door tot de datum waarop uw zwangerschapsverlof ingaat. Als u voor de flexibiliseringsperiode ziek bent door uw zwangerschap, dan is uw Ziektewet-uitkering 100% van uw dagloon in plaats van 70%. Is de flexibiliseringsperiode ingegaan, maar uw zwangerschapsverlof nog niet? Dan is uw Ziektewet-uitkering ook 100% van uw dagloon. Ook als u ziek bent door een andere oorzaak dan uw zwangerschap.

Ziek in de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot begin van verlof

Had u voor uw zwangerschapsuitkering een Ziektewet-uitkering? En bent u nog steeds ziek in de periode van 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode)? Dan krijgt u in deze periode een Ziektewet-uitkering van 100% van uw dagloon, los van wat de oorzaak van uw ziekte is. Als uw zwangerschapsverlof begint, krijgt u een zwangerschapsuitkering.
Wij trekken het aantal dagen dat u ziek bent in de flexibiliseringsperiode af van uw verlofperiode na de bevalling. Uw bevallingsverlof stopt dan waarschijnlijk eerder dan u had gepland.

Bent u zwanger van een twee- of meerling? En bent u ziek in de flexibiliseringsperiode? Bekijk wat dit betekent voor uw situatie.

Voorbeeld

Joyce is ziek en heeft een Ziektewet-uitkering. Ze is op 1 juli uitgerekend. Haar zwangerschapsverlof mag ingaan tussen 6 en 4 weken voor 2 juli. Dus in de periode van 21 mei tot en met 4 juni (de flexibiliseringsperiode). Haar verlof gaat in op 4 juni.

Op 21 mei is Joyce nog ziek. En ze is op 4 juni nog steeds ziek als haar zwangerschapsverlof begint.

Joyce was ziek in de flexibiliseringsperiode. In die periode van 21 mei tot 4 juni krijgt zij daarom een Ziektewet-uitkering. Vanaf 4 juni krijgt zij een zwangerschapsuitkering.

Joyce was 14 dagen ziek in de flexibiliseringsperiode. Dit was van 21 mei tot en met 3 juni. Deze dagen gaan af van haar bevallingsverlof. Haar bevallingsverlof duurt dus 14 dagen korter.