Werkt u (gedeeltelijk) als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of als meewerkend partner? Dan krijgt u alleen een adoptie- of pleegzorguitkering voor de uren die u niet als zelfstandige werkt. U krijgt dus mogelijk wel een uitkering voor de uren die u daarnaast in loondienst werkt of waarvoor u een uitkering heeft (WW-, Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering).