Als u een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, heeft u recht op maximaal 6 weken verlof. Een periode korter dan 6 weken kan dus ook. U moet het verlof wel binnen 26 weken opnemen: vanaf 4 weken voor de komst van uw adoptie- of pleegkind tot en met 22 weken erna. U kiest zelf wanneer u het verlof opneemt, en of dat maximaal 6 weken of korter duurt. Neemt u 6 weken verlof op, dan begint uw verlof op zijn vroegst 4 weken voor de komst van het kind of uiterlijk in de achttiende week na de komst van het kind. Bij 3 weken verlof is dat uiterlijk de negentiende week.

Heeft u een werkgever, dan kunt u hem vragen of u het verlof verspreid over 26 weken mag opnemen. Uw werkgever kan dit verzoek alleen afwijzen als hij daarvoor een belangrijke reden heeft (dat heet ook wel ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’). Heeft u een uitkering, dan is het verlof een aaneengesloten periode.

Tijdens uw verlof krijgt u een adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof.