Bij de aanvraag voor een adoptie- of pleegzorguitkering hoort altijd een bewijsstuk adoptie of een bewijsstuk pleegzorg. Dit stuurt u of uw werkgever mee bij de aanvraag.

Als u een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering heeft, doet u de aanvraag zelf.

  • Als u een Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering heeft, dan stuurt u het bewijsstuk meteen mee met de aanvraag.
  • Als u een WW-uitkering heeft, dan stuurt u ons het bewijsstuk na de aanvraag apart op via Mijn UWV.

Bewijsstuk adoptie

Het bewijsstuk adoptie is een formulier of brief waaruit blijkt dat de adoptie doorgaat en vanaf wanneer het kind bij u in huis komt. Stuur bij de aanvraag in elk geval altijd mee:

  • een document waaruit blijkt dat de adoptie doorgaat, zoals een verklaring van een adoptie-instelling met een vergunning.

Daarnaast stuurt u 1 van de volgende bewijsstukken mee:

  • een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP) of melding bij de Vreemdelingenpolitie;
  • een machtiging tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind.

Bewijsstuk pleegzorg

Het bewijsstuk pleegzorg is een formulier of brief waaruit blijkt dat de pleegzorg doorgaat en vanaf wanneer het kind bij u in huis komt. U stuurt onderstaande stukken mee bij de aanvraag:

  • een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • een kopie van het pleegcontract.