Afhankelijk van uw situatie vraagt u zelf de uitkering aan of doet uw werkgever dat voor u.

Ik heb een werkgever

Als u een werkgever heeft, vraagt hij namens u een adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO) bij ons aan. Dit gaat als volgt:

  1. Uw werkgever vraagt namens u de uitkering aan. Hij moet dat uiterlijk 2 weken voor de datum dat u het verlof wilt laten ingaan doen.
  2. Uw werkgever stuurt bij de aanvraag een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat de adoptie of pleegzorg doorgaat. U zorgt ervoor dat uw werkgever dit bewijsstuk op tijd van u krijgt.
  3. U spreekt met uw werkgever af aan wie wij de uitkering kunnen betalen. Meestal is dit aan de werkgever. Soms is het handiger als wij de uitkering direct aan u overmaken. Bijvoorbeeld als uw dienstverband stopt tijdens uw verlof. Overleg dit met uw werkgever. Hij geeft dit aan bij de aanvraag.

Ik heb een WW- , Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering

Heeft u een WW-uitkering en neemt u een adoptie- of pleegkind in huis? Dan kunt u een adoptie- of pleegzorguitkering aanvragen via Mijn UWV. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Krijgt u een Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering? Dan kunt u het aanvraagformulier voor de adoptie- of pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen. Dit doet u vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag.

Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen. Het formulier moet uiterlijk 2 weken voor de datum dat u het verlof wilt laten ingaan bij ons binnen zijn. Stuur bij uw aanvraag altijd een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat de adoptie of pleegzorg doorgaat.

Bekijk de status van uw aanvraag op Mijn UWV

U kunt de status van de aanvraag voor een adoptie- of pleegzorguitkering bekijken op Mijn UWV. Daar vindt u:

  • de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen;
  • de verwachte datum waarop wij een beslissing nemen;
  • de verwachte ingangsdatum van de uitkering, als u deze krijgt;
  • de verwachte datum waarop wij voor het eerst de uitkering overmaken, als u deze krijgt.

Beslissing over uw aanvraag

Binnen 4 weken na ingang van uw verlof krijgt u van ons een brief met de beslissing over de uitkering. Als u een werkgever heeft, dan krijgt hij hiervan een kopie.