De Ziektewet-uitkering stopt na 2 jaar (104 weken). In de 88e week na uw ziekmelding, dat is na ongeveer 1 jaar en 8 maanden, krijgt u een brief van ons over de WIA-aanvraag. In deze brief staat de datum tot wanneer en hoe u de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Bewaar deze brief daarom goed.