Re-integratie tijdens mijn Ziektewet-uitkering

Voorbereiding op WIA

De Ziektewet-uitkering stopt na 2 jaar (104 weken). In de 88e week na uw ziekmelding, dat is na ongeveer 1 jaar en 8 maanden, krijgt u een brief van ons over de WIA-aanvraag. In deze brief staat de datum tot wanneer en hoe u de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Bewaar deze brief daarom goed.

Doe de aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent, dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Uitgangspunt van de WIA is dat u zo veel werkt als u kunt. Bij de beoordeling van uw WIA-aanvraag kijken we naar het re-integratieverslag.