Re-integratie tijdens mijn Ziektewet-uitkering

Tussentijdse evaluaties

Een medewerker van UWV bekijkt samen met u het verloop van uw re-integratie. Deze tussentijdse evaluatie doen we als u een half jaar (26 weken) ziek bent.

Heeft u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling nog steeds recht op een Ziektewet-uitkering? Dan evalueren we het Plan van aanpak opnieuw als u een jaar (52 weken) ziek bent en ook als anderhalf jaar (78 weken) ziek bent.

Bent u na bijna 2 jaar nog steeds ziek en vraagt u een WIA-uitkering aan? Dan maakt UWV een verslag van uw re-integratie. U kunt uw eigen oordeel over de re-integratie geven. Hiervoor vult u een apart formulier in als u de WIA-uitkering aanvraagt.