Uw re-integratiebegeleider bekijkt samen met u het verloop van uw re-integratie. Dat gebeurt op de volgende momenten:

Als u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling nog steeds recht heeft op een Ziektewet-uitkering, dan evalueren we het Plan van aanpak opnieuw op de volgende momenten:

  • Als u een jaar ziek bent (52 weken).
  • Als u anderhalf jaar ziek bent (78 weken).

Als na bijna 2 jaar nog steeds ziek bent en u vraagt een WIA-uitkering aan, dan maken we een verslag van uw re-integratie. U kunt uw eigen oordeel over de re-integratie geven. Hiervoor vult u een apart formulier in als u de WIA-uitkering aanvraagt en dat stuurt u mee met de aanvraag.