Uw re-integratiebegeleider bekijkt samen met u het verloop van uw re-integratie. Dat gebeurt op de volgende momenten:

  • Als u een half jaar (26 weken) ziek bent.
  • Als u anderhalf jaar ziek bent (78 weken).

Bent u 1 jaar of langer ziek en heeft u geen werkgever? Dan kunt u een gesprek krijgen met een verzekeringsarts. Meestal volgt dan een gesprek met een arbeidsdeskundige. Op basis daarvan beoordelen wij of u nog kunt werken en wat u daarmee kunt verdienen. Dit noemen we de Ziektewet-beoordeling. Als u hierna nog steeds recht heeft op een Ziektewet-uitkering, dan kunt u samen met uw contactpersoon bij UWV opnieuw kijken naar het Plan van aanpak.

Als u na bijna 2 jaar nog ziek bent en u vraagt een WIA-uitkering aan, dan maken we een verslag van uw re-integratie. Voor het aanvragen van een WIA-uitkering vult u een formulier in. Daarin laat u ons ook weten wat u van onze begeleiding vond.