Wordt verwacht dat u langer dan 13 weken ziek bent of bent u een uitzendkracht? Vul dan het Stappenplan in. U ziet dan precies wat er moet gebeuren als u ziek bent en wanneer u iets moet doen.

Let op: In de volgende situaties geldt het stappenplan niet voor u:

  • U bent korter dan 13 weken ziek.
  • U bent geen uitzendkracht.

U heeft dan alleen contact met uw re-integratiebegeleider.