U kunt door uw ziekte niet uw eigen werk doen, maar misschien wel ander werk. Wat voor werk dat is, hangt af van uw gezondheid en van hoelang u ziek bent. De arbeidsdeskundige bespreekt met u wat voor u passend werk is. U moet dit werk altijd accepteren, ook als dat onder uw niveau ligt. Is er geen passend werk beschikbaar, maar bent u daartoe wel in staat? Dan bent u verplicht om passend werk te zoeken. U hoeft niet op zoek te gaan naar passend werk als u met vakantie bent, tot maximaal 4 weken per jaar.

Wat is passend werk?

Passend werk is werk waarvoor u voldoende opleiding en arbeidservaring heeft en dat aansluit bij uw mogelijkheden en uw gezondheidssituatie. Vindt u zulk werk? Dan moet u dat accepteren. Wel houden wij rekening met wat redelijk is.

Wat gebeurt er als ik passend werk niet accepteer?

Als u passend werk (zoals besproken met de arbeidsdeskundige) krijgt aangeboden en u weigert dit, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.

Wanneer hoef ik (tijdelijk) niet te solliciteren?

In de volgende situaties hoeft u niet te solliciteren:

  • U bent met vakantie en heeft dit gemeld bij UWV. U heeft maximaal 4 weken per jaar vrijstelling als u met vakantie bent.
  • U werkt bij een werkgever via een proefplaatsing. Tijdens een proefplaatsing werkt u tijdelijk met behoud van uw uitkering. Zo kunnen u en de werkgever kijken of de functie bij u past. U hoeft dan niet te solliciteren.
  • U bent voor uw re-integratie bezig met een opleiding. Tijdens de laatste 2 maanden van uw opleiding moet u wel weer solliciteren en ook werk accepteren. Hierop geldt een uitzondering als u er zeker van bent dat u na deze opleiding een baan krijgt. U heeft daarvoor wel een verklaring nodig van uw toekomstige werkgever, waarin staat dat hij u minimaal 6 maanden in dienst neemt na uw opleiding.
Tijdelijk niet solliciteren

Het kan gebeuren dat u tijdelijk niet kunt solliciteren. Dan moet u aan de re-integratiebegeleider vragen of het goed is dat u tijdelijk niet solliciteert. In een aantal bijzondere situaties mag dat:

  • U heeft de zorg over een pasgeboren kind nadat uw partner is overleden. U kunt dan maximaal 16 weken vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen. Wordt uw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen? Dan kan deze periode met nog maximaal 10 weken worden verlengd.
  • Er vindt in uw privĂ©sfeer plotseling een crisissituatie plaats. U krijgt maximaal 6 maanden vrijstelling van de sollicitatieplicht.
  • U zorgt voor iemand met een ziekte of handicap in uw naaste omgeving. Dat heet mantelzorg. Daarbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. U krijgt maximaal 6 maanden vrijstelling om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden.

Krijgt u geen toestemming van de re-integratiebegeleider? Dan moet u blijven solliciteren.