Bent u weer helemaal beter? Als u een werkgever heeft, meldt u zich weer beter bij hem. Als u geen werkgever heeft of vrijwillig verzekerd bent dan meldt u zich beter via de Betermelder op Mijn UWV.

Hoe geef ik door dat ik beter ben?

Bent u weer beter maar heeft u geen werk (meer)? Of bent u vrijwillig verzekerd? Dan moet u zelf uiterlijk de tweede dag dat u weer beter bent aan ons doorgeven dat u weer kunt werken. U doet dit met de Betermelder via Mijn UWV.

Beter melden op Mijn UWV

Bent u uitzendkracht? Dan kan uw arbeidscontract beƫindigd zijn toen u ziek werd. Weet u dit niet zeker? Vraag uw uitzendkantoor dan hoe het zit met uw contract. Is het inderdaad beƫindigd? Geef dan uiterlijk de tweede dag dat u weer beter bent aan ons door dat u weer kunt werken.

Als u een werkgever heeft, bent u verplicht om het aan uw werkgever door te geven dat u beter bent. Uw werkgever moet dit dan binnen 48 uur aan ons doorgeven.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik beter ben?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt (tijdelijk) minder uitkering.