Als u een WW-uitkering heeft en ziek wordt, dan wordt na 13 weken ziekte de Ziektewet-uitkering berekend op basis van uw WW-dagloon. De Ziektewet-uitkering is 70% van uw dagloon, en is inclusief 8% vakantiegeld. Daarom is uw Ziektewet-uitkering hoger dan uw WW-uitkering, want daar wordt het vakantiegeld jaarlijks apart betaald in mei.

Gedeeltelijk werkloos en dan ziek

Misschien werkte u gedeeltelijk en ontving u daarnaast ook WW. Als u dan ziek wordt, betaalt uw werkgever het loon door dat in uw contract staat. Voor de uren waarvoor u een WW-uitkering krijgt, houdt u uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte. Na 13 weken ziekte kunt u voor de WW-uren een Ziektewet-uitkering krijgen.

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering dan per maand. Om de hoogte van uw uitkering per maand te bepalen, vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand.

  • Als u de Ziektewet-uitkering niet over de hele maand krijgt, maar slechts over een deel van de maand, dan vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met het aantal uitkeringsdagen van dat maanddeel.
  • Als u inkomsten uit werk heeft naast uw Ziektewet-uitkering, dan verrekenen wij misschien een deel van die inkomsten met uw uitkering.

Let op: Op uw betaalspecificatie staat het werkelijke aantal uitkeringsdagen van die maand. Dit kan in deze situatie dus anders zijn dan het gemiddelde aantal dagen van 21,75.