Mijn Ziektewet-uitkering

Als u zich heeft ziek gemeld, sturen wij u binnen 4 weken een brief. Daarin staat of u een Ziektewet-uitkering krijgt en hoe hoog uw uitkering wordt. Denk eraan dat u tijdens uw Ziektewet-uitkering een aantal plichten heeft. Ook na uw ziekmelding heeft u al plichten. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.