Mijn Ziektewet-uitkering

Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

Berekening van uw dagloon

Wij berekenen uw dagloon op basis van het sv-loon dat u verdiende in het jaar vóór u ziek werd (referteperiode). Sv betekent sociale verzekeringen. U vindt uw sv-loon terug op uw loonstrookje. Dit is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Alle vaste onderdelen van uw loon tellen mee. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding tellen níét mee voor het sv-loon.

Dagloon

Om uw dagloon te berekenen, kijken wij naar uw sv-loon van het hele jaar voordat u ziek werd. Dit bedrag delen we door 261, dat is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in 1 jaar. De uitkomst is uw dagloon. Uw Ziektewet-uitkering is 70% daarvan.

Er is een aantal uitzonderingen bij de berekening van uw dagloon:

  • U heeft korter dan 1 jaar gewerkt
    Als u korter dan 1 jaar heeft gewerkt, delen wij uw sv-loon niet door 261. Dan is het mogelijk dat wij uw sv-loon delen door het aantal uitkeringsdagen geteld vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag.
  • U ontvangt een WW-uitkering
    Als u een WW-uitkering heeft en ziek wordt, dan wordt (na 13 weken ziekte) de Ziektewet-uitkering berekend op basis van uw WW-uitkering. Daar tellen we het vakantiegeld bij op, want de Ziektewet-uitkering is inclusief vakantiegeld. Bij een WW-uitkering wordt het vakantiegeld apart uitbetaald. Daarom is uw Ziektewet-dagloon hoger dan uw WW-dagloon.
Maximumdagloon

Houd er rekening mee dat er voor uw uitkering een maximumdagloon van € 219,28 geldt. De Ziektewet-uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag.

Bent u jonger dan 21 jaar en wordt er een dagloon berekend dat lager is dan het geldende minimumloon dat hoort bij uw leeftijd, dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Loonsverhoging en indexering

We houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Wel wordt uw dagloon regelmatig (vaak in januari en juli van een jaar) verhoogd als de gemiddelde lonen stijgen (indexering).