Om uw dagloon te berekenen, kijken wij naar het sv-loon dat u verdiende met het werk toen u ziek werd. Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt.

We gebruiken daarvoor de referteperiode. Dat is een periode van 1 jaar. Die bepalen we zo:

De referteperiode eindigt op de laatste dag van de een-na-laatste hele maand voor uw eerste ziektedag. Of de referteperiode eindigt op de laatste dag van de een-na-laatste hele 4-wekenperiode voor uw eerste ziektedag. Er is dus altijd 1 hele maand of 4-wekenperiode die niet meetelt voor de berekening van uw dagloon.

Uw sv-loon van de referteperiode delen we door 261, dat is het gemiddelde aantal dagloondagen in 1 jaar. De uitkomst is uw dagloon. Uw Ziektewet-uitkering is 70% daarvan.

Voor uw uitkering geldt een maximumdagloon van € 282,95. De Ziektewet-uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag.

U kunt uw dienstverbanden en inkomsten bekijken op Mijn UWV bij uw arbeidsverleden.

Er zijn uitzonderingen bij de berekening van uw dagloon.

U heeft korter dan 1 jaar gewerkt

Als u korter dan 1 jaar heeft gewerkt, dan delen wij uw sv-loon niet door 261, maar door het aantal dagloondagen vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag.

U bent jonger dan 21

Bent u jonger dan 21 jaar en wordt er een dagloon berekend dat lager is dan het minimumloon voor uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Loonsverhoging en indexering

We houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Wel wordt uw dagloon verhoogd als het minimumloon stijgt (indexering). Dit gebeurt in januari en juli van elk jaar.