Als u ziek wordt tijdens uw WW-uitkering, dan meldt u zich ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent via Mijn UWV.

Dit geldt ook in de volgende situaties:

  • U wordt ziek tijdens uw vakantie in het buitenland.
  • U wordt ziek en heeft al een WW-uitkering aangevraagd. U ontvangt deze nog niet terwijl uw dienstverband al wel beĆ«indigd is.
  • U ontving na uw WW-uitkering een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) en bent direct na uw WAZO-uitkering ziek geworden.
  • U wordt binnen 4 weken na het einde van uw WW-uitkering ziek en u heeft geen werkgever.
Ziek melden op Mijn UWV

Iedere maand Inkomstenopgave invullen

Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u uw WW-uitkering. U blijft dan uw Inkomstenopgave invullen en u blijft solliciteren. Ook als u ziek wordt, verwachten wij namelijk dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan werk te komen. Als het u niet lukt om te blijven solliciteren, geef dit dan door bij uw ziekmelding. Dan heeft u tijdelijk geen sollicitatieplicht voor de WW.