Ik heb een WW-uitkering (gehad) en ben ziek

Wordt u ziek tijdens uw WW-uitkering? Dan meldt u zich ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent via Mijn UWV.

Dit geldt ook in de volgende situaties:

  • Als u ziek wordt tijdens uw vakantie in het buitenland.
  • Als u ziek wordt en al een WW-uitkering heeft aangevraagd, maar deze nog niet ontvangt terwijl uw dienstverband al wel beĆ«indigd is.
  • Als u na uw WW-uitkering een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) ontving en direct na uw WAZO-uitkering ziek wordt.
  • Als u binnen 4 weken na het einde van uw WW-uitkering ziek wordt en geen werkgever heeft.
Ziek melden op Mijn UWV

Iedere maand Inkomstenopgave invullen

Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u uw WW-uitkering. U blijft dan uw Inkomstenopgave invullen en u blijft solliciteren. Ook als u ziek wordt, verwachten wij namelijk dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan werk te komen.

Gaf u bij uw ziekmelding aan dat u niet kunt voldoen aan uw WW-verplichtingen? Dan heeft u geen sollicitatieplicht voor de WW.

Van WW-uitkering naar Ziektewet-uitkering

Na 13 weken ziekte heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Soms stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent:

  • U bent ziek door uw zwangerschap of bevalling of na een orgaandonatie. Dan stopt uw WW-uitkering op het moment waarop u zich ziek meldt. U krijgt dan direct een Ziektewet-uitkering.
  • In de eerste 13 weken dat u ziek bent stopt uw WW-uitkering omdat de maximale uitkeringsduur bereikt is. Dan krijgt u automatisch een Ziektewet-uitkering zodra uw WW-uitkering stopt.

Let op: wij beoordelen ongeveer 8 weken na uw ziekmelding of u sollicitatieplicht heeft voor de Ziektewet. Heeft u dan geen sollicitatieplicht voor de WW, maar wel voor de Ziektewet? Dan stelt de arbeidsdeskundige, de re-integratiebegeleider of de arts van UWV in overleg met u een Plan van aanpak op. Daarin staat wat u moet doen om beter te worden. En wat u gaat doen om weer aan het werk te gaan (sollicitatieplicht), en hoe wij u hierbij helpen.