Ik heb een WW-uitkering (gehad) en ben ziek

Wordt u ziek tijdens uw WW-uitkering? Dan meldt u zich ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent via Mijn UWV.

Dit geldt ook als u:

  • ziek wordt tijdens uw vakantie in het buitenland.
  • ziek wordt en al een WW-uitkering heeft aangevraagd, maar deze nog niet ontvangt terwijl uw dienstverband al wel beëindigd is.
  • na uw WW-uitkering een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) ontving en direct na uw WAZO-uitkering ziek wordt.
  • binnen 4 weken na het einde van uw WW-uitkering ziek wordt en geen werkgever heeft. 
Ziek melden op Mijn UWV

Iedere maand Inkomstenopgave invullen

Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u gewoon uw WW-uitkering. U moet dan uw Inkomstenopgave blijven invullen.

Van WW-uitkering naar Ziektewet-uitkering

Na 13 weken ziekte heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Soms stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent:

  • Bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling of na een orgaandonatie? Dan stopt uw WW-uitkering op het moment waarop u zich ziek meldt. U krijgt dan direct een Ziektewet-uitkering.
  • Stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte omdat de maximale uitkeringsduur bereikt is? En bent u nog ziek? Dan krijgt u automatisch een Ziektewet-uitkering zodra uw WW-uitkering stopt.