Ik heb een fictief dienstverband en ben ziek

U heeft een fictief dienstverband als u geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst heeft en werkt als:

  • thuiswerker;
  • leerling;
  • stagiair;
  • aannemer van werk (maar niet in een eigen bedrijf);
  • freelancer;
  • of provisiewerker

U krijgt bij ziekte misschien een Ziektewet-uitkering. Als u ziek bent, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Dit doet u uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent.