Het is de bedoeling dat u tijdens uw ziekte gaat werken op het moment dat u dat kunt. Ook als dit betekent dat u ander werk gaat doen dan u eerder deed. Er wordt met u geen probleemanalyse of Plan van aanpak opgesteld. Ook wordt er geen re-integratieverslag bijgehouden en opgesteld. U bent nog wel steeds verplicht om passend werk te zoeken en te accepteren.