Na de ziekmelding krijgt u daarvan per post een ontvangstbevestiging en ook in Mijn UWV. U vult dan een digitale vragenlijst in over uw situatie.

Binnen 4 weken na uw aanvraag ontvangt u dan een brief met onze beslissing. Daarin staat of u een Ziektewet-uitkering krijgt en hoe hoog die is. Als u recht heeft op een Ziektewet-uitkering krijgt u de eerste uitkering binnen 6 weken na uw ziekmelding.

Bent u in dienst bij een werkgever? Dan ontvangt hij meestal de Ziektewet-uitkering. Uw werkgever betaalt dan uw loon gewoon door.