Tijdens uw Ziektewet-uitkering heeft u een aantal plichten en rechten. Een overzicht vindt u op Mijn plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering.