De Ziektewet-uitkering duurt maximaal 13 weken. Heeft uw werkgever u al een aantal weken loon doorbetaald omdat u ziek was voordat u uit dienst ging? Dan gaan deze weken af van de 13 weken die uw uitkering normaal zou duren.

Beter melden

Bent u weer beter? Geef dit dan aan ons door uiterlijk de tweede dag dat u weer beter bent. Doe dit met de Betermelder via Mijn UWV. Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan stopt uw Ziektewet-uitkering.

Beter melden bij UWV

Beter, maar binnen 4 weken weer ziek

Stopt uw Ziektewet-uitkering omdat u weer beter bent en wordt u binnen 4 weken weer ziek? Dan worden deze ziekteperioden bij elkaar opgeteld. U heeft in totaal recht op 13 weken Ziektewet-uitkering.