Uw Ziektewet-uitkering is meestal 70% van uw dagloon. Een Ziektewet-uitkering betalen wij inclusief vakantiegeld. U ontvangt dus geen apart bedrag in mei.

Als u in dienst bent bij een werkgever, dan ontvangt hij meestal voor u de Ziektewet-uitkering. Hij betaalt uw loon dan gewoon door.

Heeft u geen werkgever? Dan krijgt u de uitkering 1 keer per week achteraf. Het bedrag staat op woensdag of donderdag op uw rekening. De betaalspecificatie staat op maandag of dinsdag al voor u klaar op Mijn UWV.

Geen recht op toeslag

Als uw uitkering lager is dan het sociaal minimum, heeft u geen recht op toeslag. Dit is omdat uw AOW-pensioen ervoor zorgt dat uw totale inkomen boven het sociaal minimum uitkomt.