Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw Ziektewet-uitkering automatisch. Maar voordat u die leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met die brief kunt u AOW-pensioen aanvragen.

Gaat u na het bereiken van de AOW-leeftijd weer werken? Als u dan weer ziek wordt, kunt u misschien weer een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze duurt dan maximaal 6 weken als er ten minste 4 weken tussen de ziekteperiodes zat.

U leest meer over deze situatie op Ik heb de AOW-leeftijd bereikt en word ziek.