Uw Ziektewet-uitkering stopt als u langer dan een maand gedetineerd bent. Hierover ontvangt u een brief van ons.

Wilt u na uw detentie weer een Ziektewet-uitkering krijgen? Dan kunt u hierover bellen met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Voorwaarde is wel dat u nog steeds ziek bent. Daarnaast heeft u een ontslagbewijs nodig van de instelling waar u gedetineerd was. Wij beoordelen of u opnieuw een Ziektewet-uitkering krijgt.