Als u een IVA-uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. U kunt er werkervaring mee opdoen en uw sociale contacten onderhouden. Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Gaat het weer zo veel beter met u dat u misschien ook weer gedeeltelijk betaald werk kunt doen? Geef dit dan ook aan ons door.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft